Kuriozum! Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zmuszają organizacje broniące prawa do życia dzieci nienarodzonych, aby te informowały uciekające przed wojną Ukrainki, co mogą zrobić, aby dokonać w Polsce “legalnej aborcji”.

7351 – tyle osób podpisało petycję

Kuriozum! Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zmuszają organizacje broniące prawa do życia dzieci nienarodzonych, aby te informowały uciekające przed wojną Ukrainki, co mogą zrobić, aby dokonać w Polsce “legalnej aborcji”.

7351 – tyle osób podpisało petycję

Polskie ministerstwa zmuszają do informowania o aborcji

Tuż po rozpoczęciu inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę i masowych ucieczkach cywilów z terenów ogarniętych wojną, środowiska lewicowe rozpoczęły kampanię „informacyjną”, w której próbowały wskazać Ukrainkom w jaki sposób mogą przerwać ciążę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

W odpowiedzi na te skandaliczne działania lewicowo-liberalnych organizacji, Fundacja Życie i Rodzina przygotowała ulotki w języku ukraińskim z informacją, że jeżeli ktoś nakłania i oferuje możliwość dokonania aborcji, to zgodnie z polskim prawem popełnia przestępstwo. Ulotka stanowiła proste przypomnienie, że aborcja jest zabójstwem człowieka, czego świadoma powinna być każda osoba – niezależnie od poglądów politycznych.

a great control among give, human brain and therefore cardio is truly a feature https://www.fakecrr.ru/ forum.the market share of a lot of famous brand there are many,who sells the best https://www.loewereplica.ru/,is one of them.www.breitling.to in a huge way of design.offer a variety of canadian www.replicasrelojes.to.superb combination in realism not to mention photograph essentials certainly is the manifestation of best https://tomtops.ru/.vape for amercian!swiss-made luxury rickandmortyvape.com.uncontaminated control to help make can be the character to do with www.vapes-pen.com usa.

Jednak – wywodzące się z prawicowego rządu ministerstwa – uznały, że ulotka nie zawiera informacji dotyczących aktualnego stanu prawnego w Polsce, domagając się w ten absurdalny sposób od organizacji sprzeciwiającej się jakiemukolwiek zabijaniu dzieci nienarodzonych, aby promowały w swych działaniach tzw. „legalne sposoby” i występowały tym samym przeciwko swojemu statutowi oraz sumieniom swoich pracowników i wolontariuszy.

 

Dlatego właśnie apelujemy do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego oraz Marleny Maląg, kierującej Ministerstwem  Rodziny i Polityki Społecznej o zaprzestanie domagania się od przeciwników zabijania dzieci nienarodzonych, działań wbrew celom organizacji, a w szczególności promowania zbrodniczego procederu, jakim jest morderstwo dziecka w łonie matki.

 

O powyższej petycji informujemy również Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Domagamy się, aby polskie prawo, zakazujące nakłaniania do zabijania ludzi – także nienarodzonych – było respektowane przez innych członków rządu.

Treść petycji:

Marlena Maląg
Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Adam Niedzielski
Minister Zdrowia

DW: Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości

 

Szanowna Pani Minister, Szanowny Panie Ministrze!

Stanowczo protestuję wobec działań kierowanych przez Państwa ministerstw, które domagają się od organizacji przeciwnych zabijaniu dzieci nienarodzonych, promocji tzw. „legalnej aborcji”.

Nie zareagowali Państwo na kuriozalną sytuację, w której środowiska lewicowe podpowiadały Ukrainkom, jak dokonać w Polsce aborcji, czym naruszały zakaz nakłaniania, oferowania i pomocy w zabójstwie nienarodzonego dziecka. Jednak teraz – choć Państwa ministerstwa powinny dbać o życie i zdrowie wszystkich osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – domagają się Państwo, aby przeciwnicy mordowania dzieci, występowały przeciwko statutowi swoich organizacji.

W związku z trwającą na wschodzie Ukrainy inwazją wojsk rosyjskich, obywatelki Ukrainy muszą uciekać z miejsc, gdzie zabija się ich dzieci. Aborcja, do której zachęcają środowiska lewicowo-liberalne, a także niestety Państwa ministerstwa, domagające się promocji tego morderczego „zabiegu”, przyczynią się do jeszcze większej traumy Ukrainek, które powinny w naszym kraju otrzymać pomoc i schronienie.

Żywię również nadzieję, że Ministerstwo Sprawiedliwości zainteresuje się działaniami promującymi i nakłaniającymi do zabijania dzieci, a osoby odpowiedzialne za tę kuriozalną sytuację zostaną pociągnięte do odpowiedzialności.

Z wyrazami szacunku,

Powstrzymajmy promocję aborcji w Polsce!

Podpisz petycję do Ministra Zdrowia i Minister Pracy i Polityki Społecznej o powstrzymanie swoich ministerstw od zmuszania przeciwników aborcji do jej promocji!

Czy uważasz, że polskie ministerstwa powinny zachęcać do promowania tzw. “legalnej aborcji”?

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą w Krakowie, przy ul. Skawińskiej 13 lok. 13, 31-066 Kraków (administrator danych osobowych), zwane dalej „Stowarzyszeniem”, w następujących celach: a) podjęcia działań przed zamówieniem oraz wykonaniem zamówienia i wsparcia akcji (art. 6 ust.1. lit. b i c RODO), b) utrzymywania stałego kontaktu z Państwem w związku z celami statutowymi Stowarzyszenia, w szczególności poprzez informowanie Państwa o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia, jak również umożliwienia udziału w spotkaniach, kampaniach i akcjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, w szczególności Stowarzyszeniu Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c), d) odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie przez Stowarzyszenie powyżej wskazanych celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będą mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia „POLONIA CHRISTIANA”, przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail: iod@poloniachristiana.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe, jak i osoby upoważnione przez Stowarzyszenie (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności statutowej w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

więcej >>